Email
Sık Kullanılanlara Ekle
Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye Halkına Türk Milleti denir.   - Ne Mutlu Türküm Diyene ! - M.K.Atatürk
30 Mayıs 2016 Pazartesi
Beypazarı PDF Yazdır e-Posta
Bilgiler
Merkez nüfusu 35.080 (2009)
İlçe nüfusu 46.514 (2009)
Yüzölçümü 21814,36 km²
6 980 metre
Koordinatlar 40°13′3″N
31°55′16″E
Yönetim
Belediye Sitesi
Kaymakamlık Sitesi

Ankara şehir merkezine uzaklığı 100 km. olup, 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımına göre nüfusu 51.841'dir. Ankara'nın batısında yer alan Beypazarı'nın, doğusunda Ayaş ve Güdül ilçeleri, güneyinde Polatlı ilçesi, güneybatısında Eskişehir ili Mihalıççık ilçesi, batısında Nallıhan ilçesi, kuzeyinde Bolu ili Kıbrısçık ilçesi bulunmaktadır. Yüzölçümü 1868 km2dir.
Beypazarı, tarihi seyir içinde birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve günümüzde ilçe hudutları dahilinde antik yerleşmeler, eserler bulunmaktadır.
Beypazarı ilçesi havucu, tarihi evleri, gümüş işçiliği ve karasör sanayi ile ünlüdür. Türkiye havuç istihsalinin % 50'si Beypazarı'nda üretilmektedir. Beypazarı'nın eski evleri mimari bakımdan yerli ve yabancı bilim adamları ve turistlerin ilgi odağıdır. Bu evlerin çoğu Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nca korunması ger eken eserler olar ak tescillidir. Değişik ve kullanışlı karasör yapımı nedeniyle Türkiye karasör sanayinde söz sahibi olan ilçe, maden sodası ve şifalı suları ile de ünlüdür. İlçe merkezine 15 km. uzaklıktaki Dutl u-Tahtalı Termal tesisleri, içme ve kaplıca suları romatizma, cilt, solunum yolu, iç salgı sistemi, kireçlenme ve metabolizma bozuklukları hastalıkları; 50 km. uzaklıkta Sakarya Nehri kenarında bulunan Kapullu Kaplıcası romatizmal hastalıkları için şifalıdır. Beypazarı maden suyu ise ülke çapında yaygın bir pazara sahiptir.
 

 

 

 
KARAŞAR BELDESİ
Karaşar Beldesi, Beypazarı ilçe merkezine 30 km. uzaklıkta, yaklaşık 2000 m. yükseklikte olan "Erenler", "Göynük" ve "Kaş" tepeleri arasındadır. Akarsu bakımından zengin olan beldeden Değirmenderesi Çayı geçer. Bu çay, Sakarya ırmağına karışan Kirmir Çayı'nın bir kolu olan Süvari deresine karışır. Kuzeyde Bol u-Kıbrısçık, Kızılcahamam ilçeleri, doğuda Uruş beldesi ile komşudur. Karaşar yöresi, genellikle ormanla kaplı olup, karaçam, sarıçam, alıç, ahlat, meşe çalısı, söğüt, kavak, iğde ve böğürtlen bulunur. Özellikle "Eğriova", "Çukurören", Belenova" ve "Kuyucak" yaylaları; "Eğriova Göleti", "Kara- göl" ve "Çukurören Göl ü", doğal güzellikleri ile mesire yerleridir. Arazi, engebeli ve taşlı olduğu için tarıma elverişli değildir. Beldede hayvancılık ve buna bağlı süt ürünleri imal atı; Bakırcılık, Kunduracılık ve mes (kadak), Tahta kaşıkçılığı, Semercilik, Marangozluk ve "Düvencilik", yöreye özgü çorap örme gibi el sanatları, günümüzde devam etmektedir.

"Karagöl", sık ağaçlar arasında büyükçe bir göldür. "Çukurören" ve "Dikenli" yaylalarında Bizanslılara ve Etiler'e ait tarihi eserler vardır. "Karaşarlı" giyimi, kendine has bir özellik taşır. Karaşar evleri, Karadeniz bölgesi ev mimarisi özelliği taşır. Beldede bulunan Osmanlı dönemine ait 1828 ve 1831 tarihli iki çeşmenin de halen suyu akmaktadır. Tarihi ve doğal doku özelliğini taşımakta olan beldede yeni yapılaşma da hızla devam etmektedir. 1899 yılında nahiyede yangın çıkmış ve bir çok ev yanmıştır. 1907 yılına ait "Ankara Vilayeti Salnamesi"nde, Beypazarı kazasının tek nahiyesi olarak Karaşar kaydedilmiştir. Nahiye Müdürü ise Mehmet Salih Efendi'dir. "Karaşar Müfrezesi" adı ile bilinen atlı süvari grubu, Milli Mücadele yıllarında Yunanlılara karşı üstün mücadeleler vermiştir. Örf ve adetlerine bağlı belde halkında okuma oranı yüksektir. Bel¬dede "Barak Baba", "Mürsel Baba", "İmirzi Baba", "Erenler Tepesi", "Maya Baba", "Kaygusuz Baba" ve "Ali Baba" ziyaret yerleri vardır. 2.109 nüfuslu olan beldede, Sağlık Ocağı ve Yatılı İlköğretim Okul u bulunmaktadır.
 

KIRBAŞI BELDESİ Kırbaşı, Beypazarı'na 29 km. uzaklıkta ve 2.586 nüfusludur. Yaklaşık 850 m. yükseklikte plato yayla durumunda olan beldede tarih öncesi yaşamın olduğu tahmin edilmektedir. Frig dönemi yerleşmesi olan bölge, Osmanlı yönetiminde "Gelegre", "Kelegre", "Kilifre", "Gelekıra" adı ile anılan köy, Varna Savaşı şehidi Anadolu Beylerbeyi Karaca Bey'in Ankara'da yaptırdığı zaviyenin vakıf arazileri içinde görülmektedir. "Buba Camii" vakf ı bulunan belde, 1928 yılında bucak idari birim merkezi olmuş ve 1971 yılında da "belde" olmuştur.

Beypazarı ilçesinin hububat ambarı durumunda olan beldede Tarım Kredi Kooperatifi, Jandarma Karakolu, Sağlık Ocağı, PTT Acentesi, İlköğretim Okulu, Belediye birimleri ve teşkilatı vardır.
 

URUŞ BELDESİ Uruş, ilçe merkezine 25 km. uzaklıkta olup, düzlükte, "Süvari Çayı" yakınında, 1.786 nüfusludur. 1530 yılında Uruş (Ürsü), Ayaş ilçesine bağlı bir köydür. Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ve Fatıma Sultan'ın vakıfları arasında zikredilir. Damat İbrahim Paşa Nevşehir'de yaptırdığı cami, medrese ve imaret için Uruş Köyü'nü "Kıyamet'e kadar" şartı ile vakfeder. 1928 yılında Güdül'e bağlanan köy, 1959 yılında bucak idari birim merkezi olur ve bucak halkının isteği üzerine Beypazarı'na bağlanır. 1944 yılında beldede deprem olur ve yangın çıkar. Bu yangında okul ve iki cami (Cami-i Kebir ve Pazar) yanar. Nüfus 550 haneden 126 haneye düşer. 1871 yılında yapılan "Cami-i Kebir" sonradan tamir edil ir. 1961 yılında belediye teşkilatı kurulur. Tarihi çeşmeleri ile de zengin olan beldede bölgesel mimari hakimdir. Çeltik ekimi ve sulu tarım yapılır. Tarım Kredi Kooperatifi, Sağlık Ocağı ve İlköğretim Okulu vardır.
 

 


REKLAM AÇIKLAMALARI
ankara firmalar, şehir rehberi,ankarada nereye gitsek ,ankarada aktiviteler, ankara etkinlik,ankara events, ankarada gezilecek yerler,