Email
Sık Kullanılanlara Ekle
Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye Halkına Türk Milleti denir.   - Ne Mutlu Türküm Diyene ! - M.K.Atatürk
28 Mayıs 2016 Cumartesi
Çubuk Camileri PDF Yazdır e-Posta

Mahmutoğlan Köyü, 1402 tarihinde yapılan Ankara Savaşı'ndan sonra kurulmuştur Köyün adının Yıldırım Beyazıt'ı esir alan Timur'un beylerinden Mahmutoğlan'dan aldığı bilinmektedir.  Köyün camisinin 7 asırlık bir tarihi vardır. Mahmutoğlan camisindeki "15.yy. eseridir" yazısı, bu köyün tarihi hakkında bilgi vermektedir. 1986 yılında Vakıflar İdaresi ile Mahmutoğlan Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği'nin işbirliği ile restore edilmiş ve ibadete açılmıştır

Meyilli arazide yer alan cami, kareye yakın dikdörtgen planlı, çatılı bir yapıdır. Caminin beden duvarları moloz taş ve devşirme taşla yapılmıştır. Çatısı Marsilya kiremidi kaplıdır. Son cemaat yeri olmayan caminin minaresi, son onarımda eklenmiştir. Camiye dört taş basamakla çıkılan giriş kapısı, sivri tuğla kemer alınlıklı olup, kapı üzeri basık kemerlidir. Cami içinde dört adet ahşap kolon üzerine iki adet taşıyıcı kiriş vardır. Cami XV. yüzyıla tarihlendirilmektedir.

Çubuk Kutuören Köyü Camii
Çubuk ilçesinin güney-batısındaki Kutuören Köyü Camii, moloz taş temel üzerine kerpiç duvarlı, çatılı bir yapıdır. Boyuna dikdörtgen, kısmen asimetrik planlı. Caminin minaresi ve son cemaat yeri yoktur.
Caminin doğu cephesinde alt sıradaki pencereler, giriş mekânının solundaki mekânları, üstteki pencereler ise kadınlar mahfelini aydınlatır. Kuzey cephesinde pencere yoktur. Batı cephesinde altta bir, üstte iki, güney cephesinde pencere vardır. Dikdörtgen biçimli olan pencerelerde sadece güneydekiler yuvarlak kemerlidir.
Caminin doğu kısmında yer alan iki bölümlü yan mekânlardan ilki harim ve mahfele giriş-çıkışı sağlar. Diğeri basit alçı mihrabı ile son cemaat yeri olarak kullanılır. Yan mekânların üst katı caminin içinde mahfel ile birleşir. Harimin ahşap tavanı ortada kademe kademe yükseltilerek hareketlendirilmiş olup, en ortada ajur tekniğini ile yapılmış çokgen bir tavan göbeği yer alır.
Caminin kuzeyindeki ahşap mahfel, önden iki adet dikdörtgen direkle desteklenir. Harimin doğu yönüne de uzanan mahfe- lin bir de balkonu vardır. Harimin doğu ve batı duvarında nişler görülmektedir.
Kalıplama tekniğinde yapılan alçı mihrap, geleneksel Ankara mihrapları özelliği taşımaktadır. Beşgen plânlı mihrap nişinin alt kısmında bitkisel motifli beş adet pano mevcuttur. Üstü mukarnas kavsaralı nişin çevresinde bitkisel ve geometrik motifli bordürler- le yazı bordürleri dolaşmaktadır. Caminin kitabesi olmadığı için yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Planı, malzemesi ve mihrap stili bakımından XVIII. yüzyıla tarihlemek mümkündür.

Çubuk Karşıyaka Camii
Çubuk İlçe merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan cami, kareye yakın dikdörtgen planlı, kagir bir yapıdır. Yarım silindirden oluşan bir mihrap nişine sahiptir. Minberi ahşaptandır. Kırma çatılı, Marsilya kiremitlidir. Ahşap minarenin şerefesinin altında yumurta dizisi biçiminde birkaç sıra friz halinde süslemeler vardır.
 

 

 


REKLAM AÇIKLAMALARI
ankara firmalar, şehir rehberi,ankarada nereye gitsek ,ankarada aktiviteler, ankara etkinlik,ankara events, ankarada gezilecek yerler,