Beg_abc_Eng a political theorist Ostrich is known for comfort, durability, and aesthetics.new era Lizard, python, eel, and alligator are mostly for fashion.chemise ralph lauren homme pas cher Personally, I think python makes you look like a Mexican gangster, and alligator is a bit played out, but it certainly recognizable to not just boot people as an expensive leather.baby gucci Eel takes an amazing shine for dress boots.helicopter collective joystick I really like the understated touch of lizard, especially chocolate brown teju.can you take cialis with viagra The Grand Ladiesthe clothes of the Dowager Countess and Mrs.how long does kamagra last Isobel CrawleyThere is nothing so dignified as the decorum of the two older ladies of Grantham, Violet the Dowager Countess and her contemporary, Mrs.kamagra shop uk Isobel Crawley.super kamagra review The Dowager Countess and Mrs. Crawley follow the fashions of their younger days and wear clothing at least ten years out of date. These edwardian sewing patterns will help you reconstruct these stately ladies' clothing. Designers' Handbags and ShoesDesigner Handbags and Shoes could never be completely explored. As more designers continue to emerge from the ranks, and dazzle us with incredible styles and concepts, this lens can grow infinitely. We'd like to invite you to learn about the hottest high end designers and the promising newbies. For example, new designers often make the mistake of buying all the fabric needed for a collection and making garments before knowing if they will sell. Many also think that a collection means creating as many as 20 plus pieces, when really, a small group of six to eight strong looks could be just as effective. TakeawayI do not dispute the quality of this company, but I am wary of the current quantity. I believe this stock price has come too far too fast, and investors will look to take profits in the near term as they wait for earnings to catch up. However, I believe a pullback in this stock would be healthy as volatility settles and a new leg of buying begins. Tesla still sports an approximate 25% short float. I am looking for a short term pullback to present cheaper entry points in the later 2013 months. I am a believer in Elon Musk, and the future of the electric car industry. Even currently, this is an excellent long term investment. Yes white linen fabrics have that and a lot more to offer in terms of fashion. How about a summer loose, chic one cut dress softly caressing your body as you take a walk along the beach? Or perhaps a white casual shirt with rugged jeans as you set off for that summer sojourn. The possibilities are endless and the fashion quotient immense. Imagine a summer outdoor wedding in a white linen suit with a pastel silk shirt to add that touch of glamour. Doesn't that bring up a vision of pure happiness, not to mention smart, savvy and uber cool look? That is what a white linen suit can do. It can turn the very normal and plain white into chic, smart and classy..
Kurşunlu Han
Email
Sık Kullanılanlara Ekle
Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye Halkına Türk Milleti denir.   - Ne Mutlu Türküm Diyene ! - M.K.Atatürk
22 Mart 2019 Cuma
Kurşunlu Han PDF Yazdır e-Posta

Ankara Kalesi’ ne giden yol üzerinde bulunan ve Fatih’ in sadrazamlarından Mahmut Paşa tarafından 1421 yılında yaptırılmış olan eser, tipik Osmanlı şehir içi hanlarındandır.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi olan Mahmut Paşa Bedestenin doğusundaki Kurşunlu Han, iki katlı, dikdörtgene yakın planlı, kagir bir yapıdır. Doğuya doğru yükselen bir araziye yapıldığından, güneybatı köşede L planlı bir bodrum katı bulunur. Yapımında genellikle moloz taş kullanılan hanın giriş cephesi ve avludaki revaklarda ikili ve üçlü tuğla hatıl ve kaba yonu taşı sıra ile kullanılmıştır. Köşelerde de yonu taşı görülür. Üst örtüyü teşkil eden tonozlar tuğla ile örülmüştür.
Kuzeye bakan giriş cephesinde öne taşkın kapı eyvanının iki yanında, yuvarlak kemerli, beşik tonozlu, önü açık on bir adet dükkan sıralanmıştır. Giriş eyvanının üst katı çatı gibi bir alınlıkla bitmekte, buradaki mekanlar önde ve çıkıntının yan duvarındaki birer pencere ile aydınlanmaktadır. Hanın alt kısımları; doğuda dokuz adet dükkan, batıda bedestenle kapatılmıştır. Güney cephe alt katta bir servis kapısı ve iki oda penceresi ile dışa açılır. Bodrum katın batıya bir penceresi, güneye iki kapı ve iki penceresi vardır. Bodrum kapılarından sağdaki, onarımda kapatılmıştır. Üst katlarda güney ve batı cephelerde her odanın birer penceresi vardır. Yapının çatısı bakır kaplıdır.
İki yanında ikişer hücresi olan giriş eyvanından basık kemerli, geniş bir kapı ile hanın avlusuna girilir. Hanın avlusunda, köşedekilerden başka kuzey ve batıda beşer ayak, güney ve doğuda dörder ayak olmak üzere toplam yirmi iki ayak yuvarlak kemerli revakları taşımaktadır.
Hanın giriş katında yirmi sekiz, üst katında otuz oda olup, hepsi de beşik tonozla örtülüdür. Odaların önündeki revaklar haç tonozludur. Revaklar avluya geniş yuvarlak kemerlerle açılır. Üst kata revak içinden avlunun solundaki taş bir merdivenle çıkılmaktadır. Üst kattaki odalar genellikle dışa bir pencere ve bir ocağın iki yanında birer nişe sahiptir. Dışa penceresi olmayan odalarda kapının yanında avluya açılan penceresi bulunmaktadır. Kuzeyde giriş eyvanının üstündeki büyük oda hanın mescidi olmalıdır.

Alt katta dış duvarda bulunan ocakların iki yanında birer niş ve kapının yanında birer pencere vardır. Yapıdaki bütün pencereler küçük, taş söveli, lentolu ve dikdörtgen şekillidir.

Kitabesi olmayan Kurşunlu Hanın yapılışı hakkında kesin ve açık bir bilgi yoktur. Ankara'da Fatihin vezirlerinden Mahmud Paşa bir bedesten ve bir kervansaray, Rum Mehmed Paşa da bir kervansaray yaptırmışlardır.186 Hanın Mahmud Paşa tarafından XV. yüzyılda bedestenle beraber yapıldığını yazan araştırmacılar187 bulunmakla birlikte, 1530 tarihli tahrir defterine göre Rum Mehmed Paşa tarafından, Üsküdar'daki İmaretine gelir getiren Ankara'da bir hanın yapıldığı söyleyenler de vardır.188 Kurşunlu Hanın Bedestenle yan yana olması sebebiyle, Mahmud Paşa tarafından yaptırılmış olması, bir ihtimal olarak düşünülebilir.
Han, bedestenle birlikte 1881 yangınından sonra terk edilmiştir. Bu ikisinin aynı vakıftan olduğunun bir işareti sayılabilir. 1933 yılından itibaren müze olarak kullanılmak üzere bedestenle beraber hanın onarımına başlanmış, alt ve üst katta bazı odaların araları örülmeyerek, müzenin idari bölümü olarak kullanılmak için lüzumlu mekanlar elde edilmiştir. Aynı sebepten dolayı odalardaki ocaklar da yapılmamıştır.

Bugün müze olarak kullanılan eseri bulunduğu arazinin şekline uydurmak için planı biraz yamuk yapılmıştır. Güney yanında bitişik olan bedesten ve bedestenin dışındaki arasta üzerinde ikinci bir platform teşkil eden han, bedestenle aynı mimari özellikleri göstermekte ve aynı devirde yapılmış olduğu bilinmektedir.
Arazinin meyilli oluşu ile, aslında iki kat halinde bulunan hanın altında, ahır ve depoların, arabalıkların konduğu üçüncü kat yapılmıştır.Batı cephedeki giriş eyvanın her iki yanında arazinin meyline uygun olarak kademeli yapılmış altı dükkan bulunmaktadır ki bunların hepsi beşik tonozludur. Beşik tonozla örtülü giriş eyvanın iki yanında da yuvarlak kemerli iki hücre yer almaktadır.

Eyvanın bitimindeki büyük kapısı basık yay kemerlidir. Hanın iç avlusunun etrafını, dört kenardan payeli kemerlerin teşkil ettiği revaklar çevirmekte; güney batı kenarda meyilli bir üçüncü katı teşkil eden bodruma, yani ahır ve arabalıklara inmektedir.

Giriş zemininden itibaren iki kat halindeki hanın her iki katında da iç avlu etrafı payeli revaklarla çevrilmiş olup batı ve güney yönlerde yedişer, diğer iki kenarda altışar paye ve üzerlerde yuvarlak tuğla kemerler bulunmaktadır. İkinci kat revakların üzerinde kirpi saçaklarla nihayetlenen duvarlar kesme taştandır.

 

 
 
 


 

 


REKLAM AÇIKLAMALARI
ankara firmalar, şehir rehberi,ankarada nereye gitsek ,ankarada aktiviteler, ankara etkinlik,ankara events, ankarada gezilecek yerler,