Email
Sık Kullanılanlara Ekle
Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye Halkına Türk Milleti denir.   - Ne Mutlu Türküm Diyene ! - M.K.Atatürk
31 Mayıs 2016 Salı
Polatlı Köyleri PDF Yazdır e-Posta
ADA TOPRAKPINAR  
Sakarya Nehri'ne karışan bir akarsu yatağında, Polatlı Devlet Üretme Çiftliği ile sınır olan köyün ilçeye uzaklığı 55 km. olup, 393 nüfusludur. İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
ALAGÖZ  
Eski Tunç, Demir ve Roma çağlarına ait "Paşatepesi Höyük" vardır. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, 1921 yılında Türkoğlu Ali Ağa'nın Alagöz Çiftliği'nde misafir kalmış, Çiftlikte bulunan ahşap iki katlı eve yerleşerek, bu evi "Başkomutanlık Karargahı" olarak kullanır. Çiftlik evi 1968'de restore edilerek ziyarete açılmış, günümüzde bu ev müze olarak kullanılmaktadır. İlçeye uzaklığı 38 km. olup, 229 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
ALCI  
Çaltepe yamaçlarında, Ankara- Polatlı kara yoluna 4 km mesafede, ilçeye uzaklığı ise 40 km. olup, 59 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
AVDANLI  
Polatlı-Yunak karayolu üzerinde, düzlükte, ilçeye uzaklığı 27 km. olup, 124 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır. Özellikle şeker pancarı yetiştirilir.
 
AVŞAR  
Ayaş-Polatlı karayoluna 5 km mesafede, tepe yamacında ve etrafı meşelik, orman bitişiği, yayla tipi yerleşme olan köyün ilçeye uzaklığı 27 km. olup, 42 nüfusludur. Hayvancılık ve tarım yapılır.
 
BABA YAKUP  
İlk yerleşmelerden olan köyün "Yukarıöz" mevkiinde büyük mermer blok taşlarla inşa edilen Roma dönemine ait antik bir "mabet" vardır. Baba Yakup Deresi yamacında bulunan köyde Osmanlı'nın ilk dönemlerinde "Baba Yakup Zaviyesi"nin bulunduğu, belgelerde zikredilir. Köyde "Baba Yakup Türbesi" bulunmaktadır. İlçeye uzaklığı 21 km. olup, 247 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
BACI  
Ankara Çayı vadi yamacında ve dere içinde bulunan Eski Bacı köyünde Kuyucak Çeşmesi mevkiinde Roma dönemi "Düz Yerleşme"si; Demir, Hellenistik, Roma ve Bizans çağlarına ait "Kotan Düz Yerleşme"si; Demir Çağı, Roma ve Bizans dönemlerine ait "Harami Düz Yerleşme"si ve Roma dönemine ait "Erenler Yerleşme"si bulunmaktadır. Türklerin ilk iskan yerlerinden olan köyde "ahi" büyüklerinden "Fatma Bacı" türbesi ve camii, Osmanlı dönemi çeşmeler bulunmaktadır. Osmanlı döneminde "Bacı", nahiye ve kaza merkezliği yapmıştır. Vakıf belgelerinde "Fatıma Bacı Zaviyesi"ne ait bir çok kayıt bulunmaktadır. Eski Bacı köyü terk edilmiş ve yeni yerine taşınmıştır. Eski köyde birkaç hane oturmaktadır. Eski köyün kültür mirası koruma altına alınmalıdır. İlçeye uzaklığı 30 km. olup, 122 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
BASRi  
Ayaş-Polatlı karayolu üzerinde bulunan köyün 1,5 km. güneybatısında milat öncesi ve Bizans dönemine ait antik "kale", "Sarı- kaya" mevkiinde de Eski, Orta ve Geç Tunç çağlarına ait "höyük", Osmanlı dönemine ait kitabesi yıpranmış tarihi bir çeşme ve antik malzeme bulunmaktadır. İlçeye uzaklığı 3 km. olup, 911 nüfusludur. İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
BEŞ KÖPRÜ  
Sakarya Nehri kıyısında, Eskişehir il sınırına yakın, Polatlı-Yunak karayoluna 3 km. mesafede bulunan köyün ilçeye uzaklığı 36 km. olup, 223 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
BEYCEĞİZ  
Eski Tunç ve Demir çağlarına ait "Karatepe Höyük" yakınında bulunan köyün ilçeye uzaklığı 7 km. olup, 210 nüfusludur. Köyde bol miktarda Roma ve Bizans dönemi antik malzeme bulunmaktadır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
BEYLİK KÖPRÜ  
Sakarya Nehri'ne yakın olan köyden Ankara-İstanbul demiryolu geçmektedir. İlçeye uzaklığı 21 km. olup, 1.550 nüfusludur. İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
BEY OBASI  
Olukpınar-Beyobası Köyleri arasında, Roma ve Orta Çağ dönemine ait "kale" vardır. Dağ yamacında bulunan köyde 1888 tarihli Osmanlı tarihi çeşme ve antik Roma dönemi antik malzeme bulunmaktadır. İlçeye uzaklığı 36 km. olup, 1.202 nüfusludur. İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
ÇANAKÇI  
Yıldız Dağı'nın kuzeyinde, bir tepe üzerinde kayaların kesilerek biçimlendirilmesiyle elde edilen Helenistik dönem surları ile dikdörtgen bloklardan oluşan Roma dönemi surları vardır. Düz arazide bulunan köyün ilçeye uzaklığı 17 km. olup, 244 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
ÇEKİRDEKSİZ  
Eski Tunç ve Demir çağları ile Roma dönemine ait "Kocaöz Höyük", Eski Tunç Çağı'na ait ikinci bir "höyük" yamacında bulunan köyün ilçeye uzaklığı 10 km. olup, 237 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
ÇİMENCEĞİZ  
Dere içinde bulunan köyde antik malzeme sonradan yetiştirilen çamlık bulunmaktadır. Gelişmekte olan köyün ilçeye uzaklığı 11 km. olup, 59 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
ÇOK ÖREN  
Eski adı "Çok viran" olan köyde Demir Çağı'na ait "Boz Höyük" ve 1899 tarihli tarihi çeşme bulunmaktadır. Ankara-Polatlı karayoluna 11 km, ilçeye uzaklığı ise 38 km. olup, 793 nüfusludur. Tarım Kredi Kooperatifi ve İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
ESKİ KARSAK  
Yıldız Dağı yamacı dere içi yerleşme olan köyün ilçeye uzaklığı 25 km. olup, 168 nüfusludur. Sulama amaçlı küçük bir gölet vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
ESKİ KÖSELER  
İlk yerleşmelerden olan köyde Eski, Orta Tunç ve Demir çağları ile Roma dönemine ait bir "höyük" vardır. Tepe yamacı dere içi yerleşme olan köyün ilçeye uzaklığı 18 km. olup, 283 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
ESKİ POLATLI  
Eski Polatlı Tepesi yamacı düzlüğünde bulunan köyün ilçeye uzaklığı 6 km. olup, 164 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
GEDİKLİ  
Vadi düzlüğünde bulunan köyde 1901 tarihli "Hacı Ali Ağa"nın yaptırdığı oldukça süslü ve korunması gereken tarihi bir çeşme bulunmaktadır. İlçeye uzaklığı 21 km. olup, 60 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
GENÇ ALİ  
Eskişehir il sınırına ve Ayaş ilçe sınırına yakın olan köy, Kılıçkaya Tepesi yamacında ve oldukça taşlık bir arazi yapısına sahiptir. İlçeye uzaklığı 30 km. olup, 314 nüfusludur. Hayvancılık yapılır.
 
GİRMEÇ  
İlk yerleşmelerden ve Ankara Çayı vadisi yamacında, Ayaş ilçe sınırına yakın, dere içinde bulunan köyde antik "Girmeç Kale" bulunmaktadır. Hızlı gelişmekte olan köyün ilçeye uzaklığı 28 km. olup, 276 nüfusludur.
 
GÜLPINAR  
Eskişehir ve Konya il sınırına yakın, Sakarya Nehri vadi düzlüğünde bulunan köyün ilçeye uzaklığı 61 km. olup, 238 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
GÜMÜŞ YAKA  
Eski adı "Etrek" olan köy, Sakarya nehrine oldukça yakın ve ilçe merkezine 41 km mesafede, 129 nüfusludur. Düz ve sulu bir arazi yapısına sahip olup, tarım ve hayvancılık yapılır.
 
GÜNDOĞAN  
Eski adı "Bayburt" olan köyde Eski ve Orta Tunç çağları ile Roma dönemine ait iki adet "höyük" vardır. Kapaklı dağ yamacı düzlüğünde bulunan köyün suyu bol ve ilçeye uzaklığı 15 km. olup, 126 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
GÜREŞ  
İlk yerleşmelerden olan köyde Geç dönemde yapıldığı tahmin edilen antik "gözetleme kulesi" bulunmaktadır. Ankara Çayı vadisine açılan bir dere içinde olan köyün ilçeye uzaklığı 38 km. olup, 280 nüfusludur. İlköğretim Okulu vardır.
 
HACI MUSA  
Şehitler Tepesi yamacında, Hacı Musa Deresi'ne yakın, Konya il sınırına ve Haymana ilçe sınırına yakın olan köyün ilçeye uzaklığı 75 km. olup, 320 nüfusludur. Tepe yamaç düzlüğünde, özgün mimariye sahip olan köyde tarım ve hayvancılık yapılır.
 
HACI MUSLU  
Çevre köyleri bağlayan yol üzerinde bulunan köyün ilçeye uzaklığı 20 km. olup, 219 nüfusludur. İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
HACI
OSMANOĞLU
 
Konya il sınırına yakın, Yıldırım Tepesi yamaçlarında olan köyün "Aşağı Hacı Osmanoğlu" adında bir mahallesi bulunmakta ve ilçeye uzaklığı 58 km. olup, 242 nüfusludur. İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
HACI TUĞRUL  
İlk yerleşmelerden olan köyde tümülüs ve antik malzeme bulunmaktadır. Hacıtuğrul Köyü yakınında Selçuklular döneminde Ankara'ya gelip yerleşen Türkmen "Baba"larından "Hacı Tuğrul Baba"nın türbesi, zaviyesi ve imareti kalıntıları vardır. Hacı Tuğrul Türbesi kapısı üzerinde bulunan ve çok güzel bir hatla beyaz mermer üzerine yazılmış Arapça kitâ- bede özetle Hacı Tuğrul Baba oğlu Mahmud Seydi oğlu Şeyh Paşa'nın bu zaviyeye 793/1391 yılında bir imaret yaptırdığı yazılıdır. Bu türbe maalesef yıkılmak üzeredir. Ayrıca köyde camii ve üç çeşme, tarihi değere sahiptir. İlçeye uzaklığı 17 km. olup, 199 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
HIDIR ŞEYH  
Eski adı "Hıdırşıh" olan köyde milat öncesi dönemlere ait bir "höyük", Frig dönemine ait Kral yolu üzerinde bulunan "Kara- höyük" bulunmaktadır. Ankara Çayı vadisine nazır bir tepe yamacında bulunan köyün ilçeye uzaklığı 46 km. olup, 188 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
HİSARLI KAYA  
Bizans dönemine ait, antik "Hisarlıkaya kalesi", Eski Tunç, Hitit ve Demir çağlarına ait "Gubullu Höyük"; Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait "antik kent" yerleşimi vardır. Yenimahalle ilçe sınırına yakın olan köyün ilçeye uzaklığı 46 km. olup, 530 nüfusludur. İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
ILICA  
Sakarya Nehri'ne dökülen Ilıca Deresi yatağında, anayol üzerinde bulunan köy ilk yerleşmelerdendir. Bizans dönemine ait bir "ılıca suyu" havuzu ve ören yeri, çok sayıda da antik malzeme bulunmaktadır. Ilıca suyu, kışın sıcak olup, havuzda kutsal sayılan balıklar bulunmaktadır. İlçeye uzaklığı 35 km. olup, 315 nüfusludur. İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
İĞCİLER  
Kartal Tepe yamaçlarında bulunan köyde, Eski Tunç Çağı'na ait "Çalbayır Höyük" vardır. İlçeye uzaklığı 7 km. olup, 548 nüfusludur. İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
İNLER  
Eski adı "İnler Katrancı" olan köy, Ilıcaözü Deresi'ne karışan Hamam Deresi kenarındadır. Sakarya Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa köyün yakınında bulunan tepe üzerinde ayağının kayması sonucu atından düşer ve yaralanır. Daha sonra Yunan ordusu burayı işgal eder ve Yurtbeyli'de bulunan ordu karargahını bu köye taşır. Köyde "Gazitepe Şehitliği ve Anıtı", Osmanlı dönemi konak ve sayısız kitabeli mezar taşları, oldukça geniş yerleşme amaçlı mağaralar bulunmaktadır. İlçeye uzaklığı 41 km. olup, 413 nüfusludur. İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
KABAK  
Eskişehir il sınırına ve Sakarya Nehri'ne yakın olan köyün ilçeye uzaklığı 43 km. olup, 247 nüfusludur. İlköğretim Okul vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
KARA AHMET  
Ayaş ilçe sınırına yakın, Ankara Çayı vadisine hakim Çile Dağı alt tepe yamacında bulunan köyde 1827 tarihli "Hatice Hanım Çeşmesi" vardır.İlçeye uzaklığı 38 km. olup, 484 nüfusludur. İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
KARA BENLİ  
Sakarya Nehri'ne karışan Hamam deresine yakın, Kanlı Tepe alt yamaç eteklerinde ve ilçeye uzaklığı 30 km. olan köy, 208 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
KARACA AHMET  
Sakarya Nehri kıyısında bulunan köyün ilçeye uzaklığı 26 km. olup, 246 nüfusludur. Türklerin ilk iskan yerlerinden olan köyün yakınında ve Sakarya Nehri kıyısında , Horasan bölgesinden Ankara'ya gelip yerleşen "seyyid"lerden "Karaca Ahmed (Kızılca Ahmed) Türbesi" ve haziresi bulunmaktadır. Hazi- rede bulunan ve 1900 tarihinde vefat eden Hacı İsa'nın, Karaca Ahmet evladından olduğu ve nesebinin "ceddim Haydar-ı Kerrar" (Hz. Ali) olduğu ibaresi bulunmaktadır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
KARA HAMZALI  
Yunak-Polatlı karayolu üzerinde, Yarözü Deresi'nin bir kolu olan akarsu kıyısında ve Çaldağ eteklerinde bulunan köyün ilçeye uzaklığı 15 km. olup, 884 nüfusludur. Doğal güzelliği olan şelalenin suyu, Çaldağ eteklerinde açılan taşocakları dolayısıyla kesilmiştir. İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
KARA İLYAS  
Eskişehir il sınırına ve Sakarya Nehri'ne yakın olan köyün ilçeye uzaklığı 18 km. olup, 489 nüfusludur. Gelişmekte olan köylerdendir. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
KARA KAYA  
Karatepe yamaç eteklerinde bulunan köyün ilçeye uzaklığı 26 km. olup, 69 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
KARA KUYU  
Kapaklı Dağ düzlüğünde bulunan köyün ilçeye uzaklığı 26 km. olup, 63 nüfusludur. Düzenli yerleşime sahip olan köyde Tarım Kredi Kooperatifi vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
KARA PINAR  
Sarıkaya Tepesi yamaçlarında, Ankara-Polatlı karayolu yakınında bulunan köyde Eski ve Orta Tunç çağlarına ait "Yeşiltepe Höyük" vardır. İlçeye uzaklığı 5 km. olup, 383 nüfusludur. İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
KARA YAVŞAN  
Hamam Deresi vadi yamacında, Polatlı-Haymana karayoluna yakın olan köyün ilçeye uzaklığı 22 km. olup, 83 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
KARGALI  
İlk yerleşmelerden olan köyde milat öncesi ve Roma dönemine ait "Kargalı Kale", "Kargalı Dede Türbesi", 1840 tarihli "Hacı Musa Çeşmesi", özgün süslemeleri ile tarihi Kargalı köy camii ve antik malzeme bulunmaktadır. İlçeye uzaklığı 10 km. olup, 251 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
KAYABAŞI  
İlk yerleşmelerden olan köy, antik "Budum kalesi" yakınında ve ilçeye uzaklığı 20 km. olup, 136 nüfusludur. Oldukça kayalık ve taşlık bir dere yatağında bulunan köyde hayvancılık yapılmakta ve göç vermektedir.
 
KIRAN HARMANI  
Porsuk Çayı kenarında ve düzenli yerleşime sahip olan köyün ilçeye uzaklığı 20 km. olup, 262 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
KIZILCA KIŞLA  
Polatlı-Haymana karayoluna 4 km. mesafede olan köyde, 2530 metre yüksekliğinde konik bir tepe üzerinde "antik kale" bulunmaktadır. İlçeye uzaklığı 19 km. olup, 81 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
KOCA HACILI  
Polatlı-Yunak karayolu üzerinde ve Sakarya Nehri'ne yakın olan köyün ilçeye uzaklığı 35 km. olup, 214 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
KUŞÇU  
Ahlatlı bayır Tepesi yamaçlarında bulunan köyde Eski Tunç Çağı'na ait "höyük", "Kuşcu Baba Türbesi" ve antik malzeme bulunmaktadır. İlçeye uzaklığı 18 km. olup, 365 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
MACUN  
Ahlatlı bayır Tepesi yamaçlarında ve ovaya nazır bir konumda bulunan köyün ilçeye uzaklığı 25 km. olup, 173 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
MALI KÖY  
Ankara-İstanbul demiryolunun geçtiği ve Ankara Çayı'na yakın olan köyde tarihi Malı köy tren istasyonu, halk arasında "Uyuz Hamamı" olarak bilinen kaynak suyu bulunmaktadır. İki göze halinde çıkan suyun birinden soğuk, diğerinden ılık su kaynamaktadır. Uyuz ve bir çok deri hastalığının tedavisinde olumlu sonuç veren suyun içildiğinde de iştahsızlığa iyi geldiği söylenmektedir. İlçeye uzaklığı 36 km. olup, 599 nüfusludur. İlköğretim Okulu bulunan köyün yakınlarında sanayi tesisleri vardır. Milli mücadele yıllarında bu tren istasyonu askeri amaçlı olarak kullanılmıştır.
 
MÜSLİM  
İlk yerleşmelerden olan köyde Eski, Orta, Geç Tunç, Demir ve Roma çağlarına ait "höyük", Bizans veya Osmanlı döneminde yapıldığı tahmin edilen ve halen kullanılan "antik su sarnıcı" bulunmaktadır. Ayaş-Polatlı karayolu üzerinde ve ilçeye uzaklığı 25 km. olup, 364 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
OĞUZLAR  
Eski adı "Yağır" olan köy, Kara- yatak Tepesi yamaçlarında, Polatlı-Ayaş karayoluna 4 km mesafede, İlçeye uzaklığı 28 km. olup, 107 nüfusludur. Köyde Roma dönemine ait antik "Yağır Kalesi" vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
OLUK PINAR  
Eski adı "Songut" olan köy, tepe yamacında ve ovaya nazır bir konumda olup, ilçeye uzaklığı 20 km. ve 154 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
ÖMERLER  
Eskişehir il sınırına yakın olan köyün girişine yakın vadide kaya mağaralar bulunmaktadır. İlçeye uzaklığı 38 km. olup, 707 nüfusludur. İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
ÖRDEK GÖLÜ  
İlk yerleşmelerden olan köyün Potak deresi mevkiinde, Frig ve Roma dönemine ait küçük bir höyük, bir akropol ve çevresinde mimari kalıntılar, Kara- kova Gâvurdamı mevkiinde de doğal kaya oyularak yapılmış, Roma dönemine ait antik "kaya mezar" bulunmaktadır. Düzenli yerleşime sahip olan köyün çeşme suları kışın ılık akmaktadır. İlçeye uzaklığı 30 km. olup, 178 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
ÖZYURT  
Eski adı "Kürttaciri" olan köy Sakarya Nehrine karışan bir akarsu yatağında bulunmaktadır. Polatlı-Yunak kara yoluna 5 km mesafede ve ilçeye uzaklığı 44 km. olup, 504 nüfusludur. Köyde özgün mimariye sahip evleri, tarihi camii ve doğal "güvercin kalesi" ile doğal güzelliklere sahip İlköğretim Okulu olan bir yerleşmedir. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
POYRAZ  
Ankara-İstanbul demiryolunun geçtiği köy, Ankara-Polatlı karayolu yakında, ilçeye uzaklığı 21 km. olup, 425 nüfusludur. İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
SABANCA  
Hamam Deresi yamaçlarında olan köyün ilçeye uzaklığı 45 km. olup, 67 nüfusludur. Köy çeşmelerindeki sular ılık akmaktadır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
SAKARYA  
Tepe düzlüğünde bulunan köyün ilçeye uzaklığı 10 km. olup, 86 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
SARI HALİL  
Hamam deresi yamaçlarında bulunan köyün ilçeye uzaklığı 19 km. olup, 182 nüfusludur. Köyde Roma dönemi antik malzeme bulunmaktadır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
SARI OBA  
Ayaş-Polatlı karayolu kenarında, Ankara Çayı yakınında olan köyde "Uludere Höyük"; Eski, Orta ve Geç Tunç çağları ve Demir dönemine ait "Sarıobası Höyük", Osmanlı dönemi konaklar ve tarihi çeşmeler bulunmaktadır. Köyde bulunan konakların korumaya alınması kültür mirası açısından önemlidir. Bir dönem nahiye merkezliği de yapan köyün ilçeye uzaklığı 39 km. olup, 1.048 nüfusludur. İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
SAZLAR  
Porsuk Çayı yakınında bulunan köyde "Malkoç Baba Türbesi" bulunmaktadır. Verimli bir araziye sahip olan köyün ilçeye uzaklığı 24 km. olup, 501 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır. Tarım Kredi Kooperatifi vardır.
 
ŞABANÖZÜ  
Ayaş-Polatlı kara yolu üzerinde bulunan köyde Eski Tunç, Demir ve Roma çağlarına ait "höyük", "Şaban Dede ziyareti" ve antik su sarnıcı bulunmaktadır. İlçeye uzaklığı 22 km. olup, 2.226 nüfusludur. Nüfusu hızla artan köylerden olup, bölge İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
ŞEYH AHMETLİ  
Mermer Dağları yamaçlarından beslenen Hacımusa Deresi vadisi içinde bulunan köy ilk yerleşmelerdendir. Köyün içinde yerleşme amaçlı çok sayıda oldukça büyük mağaralar, 1020 metre yükseklikte olan Mermer Kaya tepesinde antik kaya mezar ve ziyaret yeri, vadi yamacında "kaya mabed", köy mezarlığında Roma dönemi çok sayıda antik malzeme, Osmanlı dönemi kesme taştan ve özgün mimariye sahip tarihi konaklar, kitabeli mezar taşları ile bölge bir kültür hazinesidir. Haymana ilçe ve Konya il sınırına yakın olan köyün ilçeye uzaklığı 65 km. olup, 336 nüfusludur. İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
ŞEYH ALİ  
Polatlı-Haymana kara yolu üzerinde bulunan köyde Geç Frig döneminden Roma dönemine kadar yerleşme olan "Şeyhali Kalesi" vardır. Bu kale çevresindeki sur Sakarya Savaşı'nda kullanılır. İlçeye uzaklığı 16 km. olup, 215 nüfusludur. Köyde "Şeyh Ali Ziyareti" ve Tarım Kredi Kooperatifi vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
SİNANLI  
Polatlı Devlet Üretme Çifliği ile sınır olan köy, Sakarya Nehri'ne karışan bir akarsu yakınındadır. İlçeye uzaklığı 55 km. olup, 173 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
SİVRİ  
Haymana ilçe sınırına yakın, Polatlı-Haymana yoluna 8 km mesafede, Hamam deresi vadisinde bulunan köyün ilçeye uzaklığı 22 km. olup, 181 nüfusludur. Köyde tarihi çeşmeler ve "Sivri Dede ziyareti" bulunmaktadır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
TAŞPINAR  
İlçeye uzaklığı 16 km. olup, 66 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
TATLI KUYU  
Yarözü Deresi ve Sakarya Nehri yakınında, düzenli yerleşime sahip olan köyün ilçeye uzaklığı 21 km. olup, 325 nüfusludur.
TOYDEMİR  
Kanlıtepe yamaç eteğinde bulunan köyde Sakarya savaşı öncesi Türk ordusunun Onikinci Grup Karargahı kurulur. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa birlikleri denetlemek için bu köye gelir. İlçeye uzaklığı 25 km. olup, 98 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
TÜFEKÇİOGLU  
Sakarya Nehri'ne karışan Tüfek- çioğlu Deresi yakınında bulunan köyün ilçeye uzaklığı 58 km. olup, 167 nüfusludur. Tepe üstünde Tüfekçioğlu konağı kalıntıları vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
TÜRK KARSAK  
Polatlı-Yunak kara yoluna 6 km mesafede, Eski adı "Karsaklı" olan köyün ilçeye uzaklığı 15 km. olup, 214 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
TÜRK OBASI  
Çaltepe yamaçlarında ve Ankara Çayı vadisine nazır olan köyün ilçeye uzaklığı 40 km. olup, 775 nüfusludur. Köyde 1796 tarihli bir çeşme bulunmaktadır. Yenimahalle ilçe sınırına yakın olan köy arazisinde büyük bir sanayi sitesi yapımı devam etmektedir. İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
TÜRK TACİRİ  
Sakarya Nehri kıyısında bulunan köyde özgün mimari örnekler bulunmaktadır. İlçeye uzaklığı 45 km. olup, 342 nüfusludur. İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
UZUN BEYLİ  
Polatlı Devlet Üretme Çiftliği ile sınır, Eskişehir il sınırına yakın, Sakarya Nehrine ulaşan bir akarsu yatağı vadisinde bulunan köyde 22 Ağustos 1921 de Yunan Ordu Karargahı kurulur. Köyde Osmanlı dönemi kitabeli mezar taşları, "Uzun Dede" ziyareti, özgün mimari ile yapılmış konaklar, Roma ve Bizans dönemi antik malzeme, Yunan ordusuna ait askeri malzeme parçaları bulunmaktadır. İlçeye uzaklığı 69 km. olup, 1996 nüfusludur. İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
ÜCRET  
Gölbaşı ilçe sınırına yakın olan köyün ilçeye uzaklığı 40 km. olup, 650 nüfusludur. 1897 tarihli köy cami, tarihi çeşmeleri ve İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
ÜÇ PINAR  
Ankara-Eskişehir karayoluna yakın olan köyün ilçeye uzaklığı 5 km. olup, 116 nüfusludur. Hızlı gelişme içinde olan köyde "Duatepe Şehitliği Anıtı" bulunmaktadır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
YAĞCIOĞLU  
Konya il sınırına yakın, Şehitler Tepesi yamacında, dere içinde bulunan köyün ilçeye uzaklığı 65 km. olup, 387 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır. Tarım Kredi Kooperatifi ve İlköğretim Okulu vardır.
 
YAĞMUR BABA  
Tepe yamacında ovaya nazır yerleşimi olan köyün ilçeye uzaklığı 18 km. olup, 60 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
YARALI  
Polatlı-Yunak karayolu üzerinde, Sakarya Nehri'ne yakın olan köyün ilçeye uzaklığı 34 km. olup, 201 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
YASSI HÜYÜK  
İlk yerleşmelerden olan köyde Frig Krallığının başkenti "Gordion antik şehri"nin kalıntıları, Lidya dönemine ait höyük ortasında kerpiçten yapılmış sur kalıntıları ile bir tümülüs kalıntısına rastlanmıştır. Frig devrinden sonrasına ait olan, 6 metre genişliğinde, antik "Kral Yolu" bulunmaktadır. "Gordion Müzesi" bulunan köyde Jandarma Karakolu, Sağlık Ocağı ve İlköğretim Okulu vardır. Sakarya Nehri yakınında bulunan köyün ilçeye uzaklığı 16 km. olup, 321 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
YENİCE  
Sakarya Nehri yakınında ve ilçeye 28 km uzaklıkta, 223 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
YENİ DOĞAN  
Ankara-Eskişehir karayoluna yakın, tepe üstü yerleşme olan köyün ilçeye uzaklığı 16 km. olup, 119 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
YENİ HİSAR  
Ankara-Eskişehir karayoluna 3 km mesafede, ilçeye uzaklığı 28 km. olup, 151 nüfusludur. Dere yatağında bulunan köy toplu konut sahası ilan edilmiş ve yapılaşma devam etmektedir. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
YENİ KÖSELER  
Sakarya Nehri kıyısında bulunan köyün ilçeye uzaklığı 28 km. olup, 777 nüfusludur. İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
YENİ
MEHMETLİ
 
Düz yamaç yerleşmesi olan köy bir dönem bucak idari birim merkezliği yapar. İlçeye uzaklığı 21 km. olup, 254 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır. Jandarma Karakolu, Sağlık Ocağı ve İlköğretim Okulu vardır.
 
YEŞİLÖZ  
Eski adı "Kokar köy" olan köyde Eski Tunç Çağına ait "Sıçan Höyük" vardır. Roma ve Bizans dönemi antik malzeme boldur. Haymana ilçe sınırına yakın, Koka deresi yakınında, ilçeye uzaklığı 60 km. olup, 326 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
YILDIZLI CUMHURİYET  
Yıldız Dağı, Kocaçal Tepesi yamaçlarında iken Polatlı-Yunak karayolu üzerine taşınan ve "Yıldızlı Cumhuriyet" adını alan köyün ilçeye uzaklığı 25 km. olup, 132 nüfusludur. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 
YÜZÜK BAŞI  

İlk yerleşmelerden olan köyde Geç Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit İmparatorluk dönemi, Frig, Roma ve Bizans çağlarına ait "Öz Höyük" vardır. Konya il sınırına yakın, dere içinde ve ilçeye uzaklığı 73 km. olup, 407 nüfusludur. İlköğretim Okulu vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
 

 

Bilgiler
 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yayınları
 ADIM ADIM ANKARA   kitabından alınmıştır
 
 alınmıştır
 


 


REKLAM AÇIKLAMALARI
ankara firmalar, şehir rehberi,ankarada nereye gitsek ,ankarada aktiviteler, ankara etkinlik,ankara events, ankarada gezilecek yerler,