Beg_abc_Eng a political theorist Ostrich is known for comfort, durability, and aesthetics.new era Lizard, python, eel, and alligator are mostly for fashion.chemise ralph lauren homme pas cher Personally, I think python makes you look like a Mexican gangster, and alligator is a bit played out, but it certainly recognizable to not just boot people as an expensive leather.baby gucci Eel takes an amazing shine for dress boots.helicopter collective joystick I really like the understated touch of lizard, especially chocolate brown teju.can you take cialis with viagra The Grand Ladiesthe clothes of the Dowager Countess and Mrs.how long does kamagra last Isobel CrawleyThere is nothing so dignified as the decorum of the two older ladies of Grantham, Violet the Dowager Countess and her contemporary, Mrs.kamagra shop uk Isobel Crawley.super kamagra review The Dowager Countess and Mrs. Crawley follow the fashions of their younger days and wear clothing at least ten years out of date. These edwardian sewing patterns will help you reconstruct these stately ladies' clothing. Designers' Handbags and ShoesDesigner Handbags and Shoes could never be completely explored. As more designers continue to emerge from the ranks, and dazzle us with incredible styles and concepts, this lens can grow infinitely. We'd like to invite you to learn about the hottest high end designers and the promising newbies. For example, new designers often make the mistake of buying all the fabric needed for a collection and making garments before knowing if they will sell. Many also think that a collection means creating as many as 20 plus pieces, when really, a small group of six to eight strong looks could be just as effective. TakeawayI do not dispute the quality of this company, but I am wary of the current quantity. I believe this stock price has come too far too fast, and investors will look to take profits in the near term as they wait for earnings to catch up. However, I believe a pullback in this stock would be healthy as volatility settles and a new leg of buying begins. Tesla still sports an approximate 25% short float. I am looking for a short term pullback to present cheaper entry points in the later 2013 months. I am a believer in Elon Musk, and the future of the electric car industry. Even currently, this is an excellent long term investment. Yes white linen fabrics have that and a lot more to offer in terms of fashion. How about a summer loose, chic one cut dress softly caressing your body as you take a walk along the beach? Or perhaps a white casual shirt with rugged jeans as you set off for that summer sojourn. The possibilities are endless and the fashion quotient immense. Imagine a summer outdoor wedding in a white linen suit with a pastel silk shirt to add that touch of glamour. Doesn't that bring up a vision of pure happiness, not to mention smart, savvy and uber cool look? That is what a white linen suit can do. It can turn the very normal and plain white into chic, smart and classy..
Turasan Bey Tekkesi ve Türbesi
Email
Sık Kullanılanlara Ekle
Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye Halkına Türk Milleti denir.   - Ne Mutlu Türküm Diyene ! - M.K.Atatürk
26 Mart 2019 Salı
Turasan Bey Tekkesi ve Türbesi PDF Yazdır e-Posta

Kazan ilçesi Tekke Köyü'nde bulunan türbenin yerinde, Turasan Beğ bin Duman Ağa tarafından kurulan zaviyenin, Evâil- i Şevval 526/Eylül 1423 tarihli Yeğen Bey diye meşhur Hızır Bali adına düzenlenmiş vakfiyesi vardır. Aslı Arapça olan vakfiyede gelir kaynakları; Ankara'da Bendderesinde bulunan Turasan Hamamının yarı hissesi, bu hamamın yanındaki karlığı da olan buzluk, Kalaba'da üzüm bağı, Çakmak Divanına tabi Bahçekavak 

Köyü (Şimdi Beyköyü), Çakmak Divanına tabi Sarı Yalak Köyü, Çakmak Divanına tabi Firuz Köyü, Çakmak Divanına tabi Çeklik ve Virancık Köyü, Erdem Divanına tabi Aşağı Gümeğe Köyü, Erdem Divanına tabi Bağviran Köyü, Pazar Divanına tabi Ovakayı Köyü, Mürtet Ovası Nahiyesine tabi, Yuntlant Köyü, Yabanabad Nahiyesine tabi Ağcain Köylerinin geliri olup, bu gelirleri Çakmak Nahiyesi Ağcakavak Köyünde aydın ve şerefli bir yerde yaptırdığı cami, zaviye ve kendine ait türbesinin gideri için vakfetmiştir.
"Vakfın gelirlerinin önce rakabenin (akar yapılar) tamir ve ter- mimine, yıkılan yerlerin yapılmasına, bozulan yerlerin ıslahına, eskiyenlerin yenilenmesine sarf olunur. Öyle ki bakan kimse onda bir kusur görmeyecek surette bakımına dikkat ederler.
Zaviyenin kapısı daima açık bulunacaktır. Giren girer, çıkan çıkar. İsteyen misafir olur gider, dileyen mücavir olarak kalır. Geceyi geçirmek isteyen yatar, gitmek isteyen gider. Oradan misafir kovulmaz, azarlanmaz, men olunmaz, nasıl isterse öyle yapar. Misafire tabi olunur.
Zaviyede günde iki defa yemek pişirilir. Misafirler mukim, mücavir olanlar ondan yerler. Orada binek hayvanı ile misafir gelir ise hayvana da alaf verilir. Eğer şanlı şerefli bir kimse misafir olarak gelirse, onun şanına layık suretle en güzel şekilde ona izaz ve ikram olunur.
 
Güzel yüzlü, güzel huylu, iyi geçim ehli zahit hür kimse şeyh tayin olunup, ona mütevellinin münasib gördüğü ve şanına layık nisbette bir maaş verilir." şeklinde zaviyenin işleyişi tarif edilmiştir. 
Turasan Bey, Eylül 1421 tarihinde vefat etmiş, vefatından önce, yaptırdığı hayır eserlerinin vakfiyesinin ilk şeklini hazırlatmış, kız kardeşi Fatma'nın oğlu Yeğen Bey diye meşhur Hızır Bali'yi vakfına mütevelli olarak tayin etmiştir. Vefatından sonra 6 Eylül 1423 tarihinde vakfın kuruluşu tescil edilmiştir.
Turasan Bey, hayli yekûn tutan gelir kaynaklarını amme menfaatine vakfedip, vakfın sahip ve yöneticisini tayin ederken, kendi adını değil de, oğlu olmadığından, yeğeninin adını vermiş olmalıdır. Turasan Bey, Osmanlı döneminde ve bilhassa Osmanlılar adına, bölgenin bir bölümünün, ilhakla elde edilmiş ilk sahibi olarak, memleketi imar, ihya ve iskân etmek şartiyle, ilk mülkiyet beratını, temliknâmesini de I. Murad'dan almıştı. Bildiğimiz kadarıyla bir kızı dışında başka çocuğu olmamıştı. Kızkardeşi Fatıma Hatun'un Hızır Bali adında bir oğlu vardı, onu evlat edindi. Yeğeni yetişkin yaşa gelip kendi ihtiyarladığında da önünde iki seçenek vardı. Herhangi bir şey yapmamak ki sonucu ırsî intikal olacaktı veya malını vakfetmek. İkincisini seçti. Mülkiyetinde olan emlâk ve arazisini yeğeni adına vakfetti ve vakfın kendinden sonraki idaresini ona bıraktı. Vakıf mülk ve arazilerin yönetimi, 1922'ye kadar Yeğen Bey ahfadının elinde kaldı.
 
Vakıf kurucuların ileri yaşlarda olmaları genellemesinden hareketle Turasan Bey'in bu bölgeyi, Yıldırım Bâyezid (13891402), hattâ belki Ankara'nın Osmanlı devletine ikinci ve nihaî ilhakını (1360) aksettirdiği anlaşılan, ama bugün elimizde bulunmayan ilk tahriri müteakip, I. Murad (1362-1389) devri sonlarında mülk edindiğini, ya da mülkü iken vakfettiğini söyleyebiliriz.
 
Günümüze zaviyeden Turasan Türbesi ve yanındaki camisi gelmiştir. Yapımında taş ve tuğla birlikte kullanılan türbe, kagir bir yapıdır. Türbenin kare planlı, kübik gövdesi üzerine sekizgen bir kasnak oturtulmuş, onun da üzeri piramidal bir külahla örtülmüştür.
Türbenin beden duvarlarında iri, renkli taş ve tuğla kullanılmıştır. Kuzeyde kapısı, diğer üç yönde dikdörtgen birer penceresi vardır. Güneydeki pencerenin üstünde tuğladan sağır bir kemer vardır. Sade birer silme ile biten beden duvarları üstündeki sekizgen kasnak, tek sıra kirpi saçakla bitmekte, her cephesinde sivri kemerli birer pencere yer almaktadır. Geniş kemerli bir niş içindeki özgün girişi, iki renkli taşla yapılmış sivri kemerli bir açıklıktır. Kapı üstünde yapım kitabesi bulunmaktadır. Kare planlı iç mekan, köşelerde tromplarla geçilen bir kubbe ile örtülüdür. Kubbe kasnağındaki pencerelerle aydınlanır. Kubbenin ortasında bir yıldız motifi vardır.
Türbenin kitabesi
1- Ammere haze'l-ravzat'ül-emir'ül-kebir Turasan bey
2- bin Duman Ağa fi şehri Ramazan sene erbaa işrin ve semani mie
(Ramazan 824 /Eylül 1421)
Kitabesine göre türbe, Eylül 1421 tarihinde ölen Duman Ağa'nın oğlu büyük emir Turasan Bey için yapılmıştır. Türbede Turasan Bey, kız kardeşi Ayşe ve yeğeninin mezarları vardır. Yapı, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1990 yılında onarılmıştır.
 

 

 


REKLAM AÇIKLAMALARI
ankara firmalar, şehir rehberi,ankarada nereye gitsek ,ankarada aktiviteler, ankara etkinlik,ankara events, ankarada gezilecek yerler,