Beg_abc_Eng a political theorist Ostrich is known for comfort, durability, and aesthetics.new era Lizard, python, eel, and alligator are mostly for fashion.chemise ralph lauren homme pas cher Personally, I think python makes you look like a Mexican gangster, and alligator is a bit played out, but it certainly recognizable to not just boot people as an expensive leather.baby gucci Eel takes an amazing shine for dress boots.helicopter collective joystick I really like the understated touch of lizard, especially chocolate brown teju.can you take cialis with viagra The Grand Ladiesthe clothes of the Dowager Countess and Mrs.how long does kamagra last Isobel CrawleyThere is nothing so dignified as the decorum of the two older ladies of Grantham, Violet the Dowager Countess and her contemporary, Mrs.kamagra shop uk Isobel Crawley.super kamagra review The Dowager Countess and Mrs. Crawley follow the fashions of their younger days and wear clothing at least ten years out of date. These edwardian sewing patterns will help you reconstruct these stately ladies' clothing. Designers' Handbags and ShoesDesigner Handbags and Shoes could never be completely explored. As more designers continue to emerge from the ranks, and dazzle us with incredible styles and concepts, this lens can grow infinitely. We'd like to invite you to learn about the hottest high end designers and the promising newbies. For example, new designers often make the mistake of buying all the fabric needed for a collection and making garments before knowing if they will sell. Many also think that a collection means creating as many as 20 plus pieces, when really, a small group of six to eight strong looks could be just as effective. TakeawayI do not dispute the quality of this company, but I am wary of the current quantity. I believe this stock price has come too far too fast, and investors will look to take profits in the near term as they wait for earnings to catch up. However, I believe a pullback in this stock would be healthy as volatility settles and a new leg of buying begins. Tesla still sports an approximate 25% short float. I am looking for a short term pullback to present cheaper entry points in the later 2013 months. I am a believer in Elon Musk, and the future of the electric car industry. Even currently, this is an excellent long term investment. Yes white linen fabrics have that and a lot more to offer in terms of fashion. How about a summer loose, chic one cut dress softly caressing your body as you take a walk along the beach? Or perhaps a white casual shirt with rugged jeans as you set off for that summer sojourn. The possibilities are endless and the fashion quotient immense. Imagine a summer outdoor wedding in a white linen suit with a pastel silk shirt to add that touch of glamour. Doesn't that bring up a vision of pure happiness, not to mention smart, savvy and uber cool look? That is what a white linen suit can do. It can turn the very normal and plain white into chic, smart and classy..
Ahi Şerafeddin (Aslanhane) Türbesi
Email
Sık Kullanılanlara Ekle
Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye Halkına Türk Milleti denir.   - Ne Mutlu Türküm Diyene ! - M.K.Atatürk
22 Mart 2019 Cuma
Ahi Şerafeddin (Aslanhane) Türbesi PDF Yazdır e-Posta
Aslanhane Mahallesinde aynı isimdeki caminin karşısındadır. Yapılış tarihi 1350 olup, türbenin güney penceresi üzerinde Arapça bir kitabe vardır. Türbe, kesme taş ve tuğla ile yapılmıştır. Kubbesinin üstü ahşap bir çatı ile örtülmüştür. 1947 yılında aslına uygun şekilde onarılmıştır. Ahi Şerafettin'in üstün sanat tekniği ile yapılmış olan oymalı sandukası Etnoğrafya Müzesine kaldırılmıştır.
 

1243 tarihi Anadolu’da yeni bir dönemin daha başlangıcı olmuştur. Bu tarihte İran’dan gelen Moğol kuvvetleri, Doğu Anadolu’da Selçuklu ordusunu mağlup etmiş ve bu olayın arkasından da Anadolu Selçukluları gerileme dönemine girmiştir. Anadolu kademe kademe Moğol istilası ve tahakkümüne maruz kalmıştır. Nihayet Konya Selçuklu yönetimi çökmüş, Anadolu’da bir takım mahalli yöneticiler, Anadolu Türk halkını başı boş bırakmamışlardır. Bu devre, Türk tarihine Anadolu’da beylikler dönemi olarak geçmiştir. Böylece Anadolu’nun çeşitli merkezlerinde, çeşitli Türkmen beyleri ortaya çıkmıştır. Bu dönemde Ankara’ya hakim olanlar, aşiret gücüne dayalı, askeri nitelikli Türkmen beyliği değildir. Bunun yerine Türkiye tarihinde temeli daha çok kültüre dayalı bir organizasyon olan Ahiler, Ankara’nın hakimi olmuşlardır. O dönemde ahiler bir tür güvencedir. Ekonomik temellere dayanmakla beraber sosyal bir karakteri de vardır. Ahi liderleri bir tarafta İlhanlı hakimiyetini tanırken, diğer tarafta Ankara halkının dirlik, düzenini bozdurmamaya çalışmışlardır. Böylece istila sebebiyle çıkacak bir kaosu önleyerek sosyal düzeni devam ettirmişlerdir. 

“Hadikatü’s-Salatin” adlı yazma eser, ahilerin Ankara’nın yönetiminde baştan beri yardımcı olduklarını söylemektedir. 

“Darü’l-İslam olalı çok zaman idi. Fethi zamanında içinde kodukları hakim neslinden haliya şehir ve hisar ve havalisinden bir miktar diyara, ahiler dimekle maruf on iki kimesneler hakim ve valiydi. Mahsulatı vilayeti ki emvâl-ı bigaye yetişdi istirak ile zapt edip ittifak ile devayinin kadir oldukları adüvden korurlardı. Her birinin kapusunda ve tapusunda şahlar âyinince yât u yaragiyle âreste asker sûretinde bir kat; yüz avbaş hazır idi.” 

Beylikler arası siyasi mücadeleler zuhûr edip, Ankara hükümetsiz kalınca şehrin idaresini Ahiler ele almış ve bir “Ahi veya şehir devleti” teşekkül etmiştir. I. Murat Gazi XIV. yüzyılın ikinci yarısında Ankara’ya gelip şehri Osmanlı hakimiyetine koymuş ve diğer beyliklerin işgalini önlemiştir. 

Selçuklu ordularının Moğol istilacılarla Anadolu’da harbettiği XIII. yy.dan Timur’un Bayezıd’la muharebe ettiği XV. yy başına kadar süren çarpışmalar devresinde, Ahiler, Türk-İslam medeniyetinin manevi kıymetlerini kurtarmak için bu kalenin himayesine sığınmışlardır. Ahilerin Cumhuriyeti Farabi’nin “Medinetü’l-Fazıla”sıdır. Ahiler çalışılmağa vakfedilmiş mütevazı hayat sürerek düşüncelerini insanlığı yükseltmek ülküsüne çevirmişlerdir. 

Anadolu’da Türklüğün yerleşip, Müslümanlığın yayılışında askeri fetihlerin yanı sıra Alperenler, Gaziler, Abdallar ve Bacılar adı verilen teşkilatların da büyük rolleri olduğu bilinmektedir. Bunlar arasında Ahilerin de önemli yer aldıkları görülmektedir. 

Bu topluluklar, Anadolu’nun doğusundan batısına kadar boş yerlere gelip yerleşmişler, ellerinde imkanları ve mali güçleri olanlar yalnız yerleşmekle kalmamışlar; gelenin gidenin, gariplerin, gezginlerin, kendileri gibi Asya işlerinden görüp gelenlerin konaklaması için “zaviye” adını verdikleri bir çeşit misafirhaneleri yaptırmışlardır. Zamanla bu tesislerin çevresinde çiftlikler, köyler, kasaba ve şehirler oluşmuştur. Şehirlerin varoluşlarında kurulan zaviyelerin etrafına yine zamanlar yapılan binalarla, sokak ve mahalleler ortaya çıkmış, asıl şehre eklenip şehirlerin büyümesine amil olmuşlardır. Ahiler esnaf, sanatkar, tüccar ve diğer dallardaki meslek adamları olarak şehirlerde sosyal ve ekonomik düzenin kurulması yanında kültürün de gelişmesini sağlamışlardır. Ahiler sadece zaviyeler değil, imkanları ölçüsünde mescid ve camiler de yaptırmışlar, bu tesislerle şehirlerdeki mahalle adedini arttırmış

 

 

 


REKLAM AÇIKLAMALARI
ankara firmalar, şehir rehberi,ankarada nereye gitsek ,ankarada aktiviteler, ankara etkinlik,ankara events, ankarada gezilecek yerler,